ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί την κίνηση και στάση σας, τυχόν ασυμμετρίες και περιορισμούς που υπάρχουν.
Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογεί την κίνηση και στάση σας, τυχόν ασυμμετρίες και περιορισμούς που υπάρχουν. Θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε πολύ απλές κινήσεις, έπειτα πρέπει να ψηλαφήσουμε την περιοχή που έχει το πρόβλημα και πιθανόν άλλες περιοχές που μπορεί να σχετίζονται ανατομικά ή μηχανικά με την περιοχή που έχετε τα συμπτώματα, πάντα με τη συναίνεσή σας και με επεξήγηση σε ό,τι σας ενδιαφέρει να μάθετε κατά τη διαδικασία.
Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι βασικό τμήμα της ρουτίνας θεραπείας (πχ. κάποιο τεστ πριν και μετά τη θεραπεία), αλλά είναι πολύ σημαντικό τμήμα της πρώτης επίσκεψής σας όπου θα είναι και πιο εκτενής η αξιολόγηση.
Ξεκινάμε με τη λήψη του ιστορικού σας και τη συζήτηση για το πρόβλημά σας, τις ανάγκες σας, την καθημερινότητά σας και τους στόχους που πιθανόν να θέλετε να πετύχετε μέσω της φυσικοθεραπείας. Μπορείτε να μοιραστείτε όποια πληροφορία πιθανόν να σχετίζεται με το πρόβλημά σας.
Συνίσταται να φέρνετε εξετάσεις που έχετε κάνει (κατά προτίμηση πρόσφατες), καθώς και τη γνωμάτευση του γιατρού σας, εφόσον υπάρχει. Έπειτα, ο φυσικοθεραπευτής χρειάζεται να κάνει τη δική του αξιολόγηση για να διαλέξει τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση με βάση τον ασθενή που έχει μπροστά του. Γι'αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούμε μία σειρά από γενικές και ειδικές δοκιμασίες (τεστ) για να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να φτιάξουμε ένα πλάνο θεραπείας κατάλληλο για εσάς.
Σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ σημαντικό για εμένα να αναγνωρίσω πώς μπορώ να σας βοηθήσω στο πρόβλημά σας και να σας δώσω πληροφορίες και συμβουλές αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη βελτίωσή σας.

Πρόκειται για την αξιολόγηση, που κάνουμε πάντα στην 1 η επίσκεψη, για να καθορίσουμε το πρόβλημά σας και να θέσουμε τους θεραπευτικούς στόχους και το πλάνο αποκατάστασης.

Αφορά όλους τους ασθενείς που μας επισκέπτονται πρώτη φορά.

Επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται για να κρίνουμε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αν είστε αθλητής μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένη η αξιολόγηση, ανάλογα με το πρόβλημά σας.

- Αν πάσχει ο ώμος σας, θα αξιολογήσουμε την κίνηση όλου του άνω άκρου και του αυχένα, καθώς συχνά επηρεάζει τον ώμο.

- Αν πονάτε στον αγκώνα ή τον καρπό, θα κάνουμε ειδικά τεστ για την πάσχουσα περιοχή και πιθανόν να εξετάσουμε και γειτονικές αρθρώσεις, όπως και πιθανή συμμετοχή του αυχένα.

- Για συμπτώματα στον αυχένα, στη ράχη και τη μέση, αξιολογούμε όλη τη σπονδυλική στήλη.

- Στην οσφυαλγία ενδιαφερόμαστε κυρίως να δούμε πώς κινούνται οι σπόνδυλοι, η λεκάνη και τα ισχία.

- Αν έχετε ενοχλήσεις σε ισχίο, γόνατο ή στο άκρο πόδι, η αξιολόγηση θα είναι τοπική αρχικά αλλά θα σκεφτούμε πώς επηρεάζεται από άλλες αρθρώσεις του κάτω άκρου, της λεκάνης και της μέσης.

- Η ιατρική διάγνωση είναι πολύ χρήσιμη και οι πληροφορίες που μας δίνετε εσείς, αλλά η δική μας αξιολόγηση δεν πρέπει να παραλείπεται.

Αξιολογούμε την κίνηση και στάση σας, τυχόν ασυμμετρίες και περιορισμούς στην κίνηση της πάσχουσας άρθρωσης/αρθρώσεων, ευαισθησία στην ψηλάφηση, κινήσεις και στάσεις που προκαλούν/ανακουφίζουν τα συμπτώματά σας, μυϊκές αδυναμίες/ατροφίες αν υπάρχουν.

Στόχος είναι να εντοπίσουμε την αιτία των συμπτωμάτων σας και να δουλέψουμε για την επίλυσή τους.

Η αξιολόγηση κατευθύνει σε μία πιο εξατομικευμένη θεραπεία με πιο σύντομα αποτελέσματα.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση μηχανημάτων.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γωνιόμετρο για να μετρήσουμε πόσο περιορισμένη είναι η κίνηση της άρθρωσης.

Συχνά κάνουμε χρήση ερωτηματολογίων που διαμορφώνουν ένα score, που στόχο έχουμε να βελτιώσουμε.

Διαθέτουμε δυναμόμετρο για σύγκριση δεξιού και αριστερού μέλους/σκέλους, αν υποπτευόμαστε μυϊκή αδυναμία ή δυσλειτουργία κάποιου νεύρου.

Μπορεί κάποια τεστ να αναπαράγουν τον πόνο/τα συμπτώματά σας. Θα σας προειδοποιήσουμε για αυτό.

5 - 30 λεπτά ανάλογα με το πρόβλημα.
Αποτελεί μέρος της πρώτης συνεδρίας και ακολουθεί η θεραπεία σας, αν το επιθυμείτε.

Στην αρχή και στο τέλος του κύκλου θεραπειών σας.

Μια μικρή αξιολόγηση γίνεται πριν και μετά από κάθε θεραπεία με 1 ή 2 ειδικά τεστ.

Εντοπίζουμε το πρόβλημα και φτιάχνουμε ένα πλάνο θεραπείας.

Είμαστε σε θέση να σας συμβουλέψουμε υπεύθυνα πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, τι ενδείκνυται ως θεραπεία, τι πρέπει να αποφεύγετε, τι προτείνεται να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας κι αν υπάρχει κάποια ειδική άσκηση για εσάς.

Πρόκειται για την αξιολόγηση, που κάνουμε πάντα στην 1 η επίσκεψη, για να καθορίσουμε το πρόβλημά σας και να θέσουμε τους θεραπευτικούς στόχους και το πλάνο αποκατάστασης.

Αφορά όλους τους ασθενείς που μας επισκέπτονται πρώτη φορά.

Επαναλαμβάνεται όποτε χρειάζεται για να κρίνουμε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αν είστε αθλητής μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένη η αξιολόγηση, ανάλογα με το πρόβλημά σας.

- Αν πάσχει ο ώμος σας, θα αξιολογήσουμε την κίνηση όλου του άνω άκρου και του αυχένα, καθώς συχνά επηρεάζει τον ώμο.

- Αν πονάτε στον αγκώνα ή τον καρπό, θα κάνουμε ειδικά τεστ για την πάσχουσα περιοχή και πιθανόν να εξετάσουμε και γειτονικές αρθρώσεις, όπως και πιθανή συμμετοχή του αυχένα.

- Για συμπτώματα στον αυχένα, στη ράχη και τη μέση, αξιολογούμε όλη τη σπονδυλική στήλη.

- Στην οσφυαλγία ενδιαφερόμαστε κυρίως να δούμε πώς κινούνται οι σπόνδυλοι, η λεκάνη και τα ισχία.

- Αν έχετε ενοχλήσεις σε ισχίο, γόνατο ή στο άκρο πόδι, η αξιολόγηση θα είναι τοπική αρχικά αλλά θα σκεφτούμε πώς επηρεάζεται από άλλες αρθρώσεις του κάτω άκρου, της λεκάνης και της μέσης.

- Η ιατρική διάγνωση είναι πολύ χρήσιμη και οι πληροφορίες που μας δίνετε εσείς, αλλά η δική μας αξιολόγηση δεν πρέπει να παραλείπεται.

Αξιολογούμε την κίνηση και στάση σας, τυχόν ασυμμετρίες και περιορισμούς στην κίνηση της πάσχουσας άρθρωσης/αρθρώσεων, ευαισθησία στην ψηλάφηση, κινήσεις και στάσεις που προκαλούν/ανακουφίζουν τα συμπτώματά σας, μυϊκές αδυναμίες/ατροφίες αν υπάρχουν.

Στόχος είναι να εντοπίσουμε την αιτία των συμπτωμάτων σας και να δουλέψουμε για την επίλυσή τους.

Η αξιολόγηση κατευθύνει σε μία πιο εξατομικευμένη θεραπεία με πιο σύντομα αποτελέσματα.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση μηχανημάτων.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γωνιόμετρο για να μετρήσουμε πόσο περιορισμένη είναι η κίνηση της άρθρωσης.

Συχνά κάνουμε χρήση ερωτηματολογίων που διαμορφώνουν ένα score, που στόχο έχουμε να βελτιώσουμε.

Διαθέτουμε δυναμόμετρο για σύγκριση δεξιού και αριστερού μέλους/σκέλους, αν υποπτευόμαστε μυϊκή αδυναμία ή δυσλειτουργία κάποιου νεύρου.

Μπορεί κάποια τεστ να αναπαράγουν τον πόνο/τα συμπτώματά σας. Θα σας προειδοποιήσουμε για αυτό.

5 - 30 λεπτά ανάλογα με το πρόβλημα.
Αποτελεί μέρος της πρώτης συνεδρίας και ακολουθεί η θεραπεία σας, αν το επιθυμείτε.

Στην αρχή και στο τέλος του κύκλου θεραπειών σας.

Μια μικρή αξιολόγηση γίνεται πριν και μετά από κάθε θεραπεία με 1 ή 2 ειδικά τεστ.

Εντοπίζουμε το πρόβλημα και φτιάχνουμε ένα πλάνο θεραπείας.

Είμαστε σε θέση να σας συμβουλέψουμε υπεύθυνα πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, τι ενδείκνυται ως θεραπεία, τι πρέπει να αποφεύγετε, τι προτείνεται να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας κι αν υπάρχει κάποια ειδική άσκηση για εσάς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Έχω συνεργαστεί με επαγγελματίες αθλητές πετοσφαίρισης και πρωταθλητές διαφόρων αθλημάτων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Έχω συνεργαστεί με την ελληνική εθνική ομάδα άρσης βαρών για αρκετά έτη.

72 all

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΥΩΝ

Αντιμετωπίζουμε την οσφυαλγία και την επιπρόσθετη επιβάρυνση της εγκύου.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Αμέσως μετά το χειρουργείο ξεκινάμε μαζί τη σταδιακή αποκατάσταση.

Artboard 15

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Θα σας παρέχουμε ασκήσεις ελαστικότητας και ενδυνάμωσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας, αν κριθεί σκόπιμο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ

Θα σας παρέχουμε ασκήσεις ελαστικότητας και ενδυνάμωσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας, εάν κριθεί σκόπιμο.

Παροχή Κατ' οίκον

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρασχεθεί και κατ' οίκον, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας.